Εκπαίδευση στη Συμβουλευτική

Εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική

Σπουδές συμβουλευτική

Το κέντρο ψυχοθεραπείας κι εκπαίδευσης Systemic Education ~ Συστημική εκπαίδευση περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του 3ετής εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική . Η επιστήμη της Συμβουλευτικής προσελκύει μεγάλο φάσμα ανθρώπων από όλα τα εκπαιδευτικά κι επαγγελματικά επίπεδα καθώς το αντικείμενο της άπτεται κυρίως στον τομέα της ανθρώπινης επικοινωνίας κι επίλυσης προβλημάτων.

Οι σπουδές στην επιστήμη της συμβουλευτικής παρέχουν στον φοιτητή την ευκαιρία να γευτεί τον κόσμο της ψυχολογίας, να κατανοήσει τους τρόπους που λειτουργεί η ψυχή κι ο ο εγκέφαλος, να αναπτύξει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες και να πλησιάσει την δική του αυτογνωσία.

Η Συστημική συμβουλευτική έχει ως πυρήνα της τις ανθρώπινες σχέσεις κι επομένως μελετά το τρόπο που λειτουργούν τα ανθρώπινα συστήματα. Προσφέρει στους σπουδαστές τα εφόδια εκείνα που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν τόσο με άτομα, όσο και με ζευγάρια κι οικογένειες σύμφωνα με τις αρχές της συστημικής επιστήμης.

Oι απόφοιτοι εγγράφονται στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής στην οποία ανήκουμε ως εκπαιδευτικό κέντρο και επίσης έχουν τη δυνατότητα αν το επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο κέντρο μας  για την κατάκτηση του τίτλου του Οικογενειακού Θεραπευτή όπως αυτός δίνεται από την ευρωπαική εταιρία οικογενειακής θεραπείας (EFTA).

Επισκόπηση και στόχοι προγράμματος για το ά έτος σπουδών

Αυτό το εισαγωγικό μάθημα παροχής συμβουλών έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές έναν προσανατολισμό στην τομέα της συμβουλευτικής. Θα εξοικειώσει τους μαθητές με τις υποθέσεις, τις θεωρίες, τις στρατηγικές, εφαρμογών και ηθικών και νομικών θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι σπουδαστές θα εισαχθούν στις βασικές απαιτήσεις και στις πολυπολιτισμικές ικανότητες που είναι απαραίτητες να γίνει ένας σύμβουλος, στις διάφορες ευκαιρίες απασχόλησης στη συμβουλευτική, στο επάγγελμα και τους ρόλους και τις λειτουργίες των συμβούλων.

Κεντρικό σε αυτό το μάθημα να είναι μια συνεχής αυτοαξιολόγηση των στάσεων, των αξιών, των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και των κινήτρων των μαθητών για την επιλογή της συμβουλευτικής ως δυνητικού επαγγέλματος. Επιπλέον σημαντικός παράγοντας σε όλο το μάθημα θα είναι το η έννοια του συμβούλου ως παράγοντα κοινωνικής αλλαγής και  αρογός των πελατών, της κοινότητας και του συμβουλευτικού επαγγέλματος. Ο πρωταρχικός στόχος του μαθήματος, ωστόσο, είναι να προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν και να εξασκήσουν τις βασικές δεξιότητες της συμβουλευτικής.

Στόχοι μαθήματος:

 1. Να γνωρίσετε τη συμβουλευτική ψυχολογία ως πεδίο και να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος.
 2. Να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη θεραπευτική διαδικασία και τα πρακτικά στοιχεία της συμβουλευτικής αλληλεπίδρασης.
 3. Να σας παρέχουμε εφόδια για να μάθετε και να ασκείσετε τις ικανότητες ακρόασης και παρακολούθησης, απαραίτητες για τη διαδικασία παροχής συμβουλών.
 4. Να σας προκαλέσουμε να εξετάσετε τις ικανότητές σας που υποστηρίζουν ή εμποδίζουν τις προσπάθειές σας να είστε θεραπευτικοί για τους άλλους.
 5. Να σας εκθέσουμε σε μια ποικιλία δεοντολογικών και επαγγελματικών θεμάτων στη συμβουλευτική ώστε να αναπτύξετε τη δική σας θέση σε αυτά τα θέματα.
 6. Να αποκτήσετε κατανόηση των τρόπων εφαρμογής των θεωριών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
 7. Να ενσωμάτωθείτε στη θεωρητική και βιωματική μάθηση για να διαμορφώσετε το δικό σας προσωπικό πρότυπο στη συμβουλευτική διαδικασία..
 8. Να αναπτύξετε τις δεξιότητες αυτοαξιολόγησης σας, και τις δεξιότητες κριτικής σκέψης.

Επισκόπηση και στόχοι προγράμματος για τα επόμενα έτη σπουδών

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους μαθητές στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην οικογενειακή θεραπεία. Θα γίνει παρουσίαση της συστημικής θεωρίας και των συστημικών εννοιών, σύνδεσή τους με την επιστημολογία και τις νέες επιστημονικές προσεγγίσεις. Επιπλέον θα παρουσιαστούν οι μεγαλύτερες σχολές συστημικές οικογενειακής θεραπείας και οι μεγάλοι πρωτοπόροι στοχαστές.

Μια σημαντική εστίαση αυτού του μαθήματος θα είναι οι πρακτικές θεραπευτικές δεξιότητες και τεχνικές που έχουν προκύψει από κάθε θεωρία. Ακόμα, θα δοθεί έμφαση στα ζητήματα συνέντευξης, αξιολόγησης και κλινικής πρακτικής που είναι κεντρικά για μια συστηματική προσέγγιση της οικογενειακής συμβουλευτικής. Οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν ρόλους στην τάξη και να είναι στο ρόλο του θεραπευτή, του μέλους της οικογένειας και των μελών της ομάδας παρατήρησης που ενσωματώνουν τις διαλέξεις και την ανάγνωση σε εξειδικευμένες δεξιότητες. Τέλος, αυτό το μάθημα θα προκαλέσει τους μαθητές να εξετάσουν προσεκτικά τη δική τους οικογένεια προέλευσης. Οι μαθητές αναμένεται να αντλήσουν από τις προηγούμενες εμπειρίες τους, τα μαθήματα και τις γνώσεις τους για να ενσωματώσουν και να εφαρμόσουν το υλικό μαθημάτων στην κλινική εργασία τουςκαι στην ίδια την αυτογνωσία τους.

Στόχοι μαθήματος: να:

 1. Μάθετε το ιστορικό της οικογενειακής θεραπείας.
 2. Κατανοήσετε τις αρχές της θεωρητικής κατασκευής και της κατασκευής μοντέλων και πώς αυτές επηρεάζουν την έκταση όπου οι θεωρίες και τα μοντέλα που αναπτύσσονται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτιστικά πλαίσια ισχύουν για τους πελάτες από αντιπαραβαλλόμενα πολιτιστικά πλαίσια.
 3. Εξετάσετε τη δυναμική της εξουσίας και της κοινωνικής θέσης σε σχέση με την ανάπτυξη, την έρευνα και την εφαρμογή της γνώσης και της θεωρίας, με προσοχή στο πώς μπορεί να έχει η οικογενειακή θεραπεία να συμβάλλει στις κοινωνικές ανισότητες και τον κοινωνικό έλεγχο. Αναγνώριση ζητημάτων εξουσίας και σχετικών προνομίων στις κοινωνικές θέσεις δικές μας και των πελατών και πώς αυτές επηρεάζουν τη θεραπεία, τα προβλήματα και την επίλυση τους.
 4. Κατανοήσετε τις έννοιες και τις θεωρίες που είναι θεμελιώδεις για την πρακτική της οικογενειακής θεραπείας, καθώς και τις τάσεις στον τομέα. Αυτά περιλαμβάνουν: την κυβερνητική της πρώτης και δεύτερης τάξης, πρότυπα αλληλεπίδρασης, οι έννοιες των βασικών συστημάτων του Bowen,η διαρθρωτική προσέγγιση του Minuchin, το MRI ο σχηματισμός προβλημάτων, αρχές βραχείας θεραπείας. φεμινιστική κριτική της θεωρίας των γενικών συστημάτων. Κοινωνικός κονστρουξιονισμός, μεταμοντέρνο πρότυπο κ.α.
 5. Αναπτύξτε μια αρχική γνώση της οικογενειακής ζωής, της υγιούς οικογενειακής λειτουργίας, τις οικογενειακές δομές και την ανάπτυξη σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.
 6. Μάθετε και εφαρμόζετε αρκετές μεθόδους (π.χ. γλυπτό, γενεόγραμμα, δομικοί χάρτες) για την αξιολόγηση οικογενειακών δυναμικών, οικογένειας προέλευσης / διαγενεακές επιρροές, ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά αναγνώριση προτύπων, κατανόηση των συστημικών πεποιθήσεων και προσδιορισμό των δυνάμεων.
 7. Αποκτήσετε κατανόηση της υγιούς λειτουργίας του ζευγαριού και της οικογενειακής ζωής και την ανάπτυξη κύκλου ζωής στα πολιτισμικά πλαίσια, τους κόσμους ζωής και τις οικογενειακές μορφές. Και να εφαρμόσετε τις αρχές κύκλου ζωής της οικογένειας και του ζευγαριού με πολιτιστικά πλαισιωμένες οπτικές.
 8. Εξασκήσετε δεξιότητες στην ενοποίηση των προβλημάτων συστημικά, στην ανάπτυξη θεραπευτικής συμμαχίας με πολλαπλά μέλη ενός συστήματος και τη συνέντευξη από μια σχεσιακή προοπτική (π.χ., χρησιμοποιώντας σχεσιακές ερωτήσεις, προσδιορισμό λεκτικών και μη λεκτικών σχεσιακών μοτίβων, θέσπιση επικοινωνίας μεταξύ μελών των συστημάτων).
 9. Εξερευνήσετε, συγκρίνετε και αντιπαραθέσετε σε βάθος τη θεωρία και τις παρεμβάσεις που σχετίζονται με τουλάχιστον δύο βασικά μοντέλα οικογενειακής θεραπείας

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Δεκτοί στο πρόγραμμα Συστημικής Συμβουλευτικής γίνονται

1: Απόφοιτοι λυκείου ή

2: Απόφοιτοι ανωτέρων κι ανωτάτων σχολών των όποίων το αντικείμενο δεν άπτεται στα επαγγέλματα ψυχικής υγείας.

(Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας εντάσσονται στο πρόγραμμα Συστημικής Ψυχοθεραπείας).

Σπουδές:

Το  πρόγραμμα ακολουθεί τις οδηγίες που προτείνει η Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής και απευθύνεται τόσο σε  απόφοιτους λυκείου, όσο και σε απόφοιτους ανωτέρων κι ανωτάτων σχολών σε μη ανθρωπιστικά επαγγέλματα. Για την πρώτη κατηγορία σπουδαστών απαιτούνται περισσότερες ώρες σπουδών.

 • Για την ά κατηγορία σπουδαστών,

η Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής απαιτεί μετά το πέρας του προγράμματος, ο σπουδαστής να έχει ολοκληρώσει :

105 ώρες Συμβουλευτικής Θεωρίας

630 ώρες Συστημικής Θεωρίας

50 ώρες ατομικής θεραπείας

315 ώρες ομαδικής θεραπείας

200 ώρες πρακτικής άσκησης

80 ώρες εποπτέιας.

 • Για την ΄β κατηγορία σπουδαστών,

η Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής απαιτεί μετά το πέρας του προγράμματος, ο σπουδαστής να έχει ολοκληρώσει :

105 ώρες Συμβουλευτικής Θεωρίας

450 ώρες Συστημικής Θεωρίας

50 ώρες ατομικής θεραπείας

315 ώρες ομαδικής θεραπείας

200 ώρες πρακτικής άσκησης

80 ώρες εποπτέιας.

Θεωρητική κατάρτιση :

 • Περιληπτικά, η θεματολογία των σπουδών  περιλαμβάνει :

Ά ΕΤΟΣ 

Εισαγωγή στη Συμβουλευτική, Θεωρίες Προσωπικότητας: Ψυχανάλυση, Ψυχοδυναμικές θεωρίες, Συμπεριφορισμός και Γνωστικός Συμπεριφορισμός, Προσωποκεντρική θεωρία, Υπαρξισμός, Θεραπεία Gestalt, Συτημικές αρχές, Τεχνικές συμβουλευτικής, Από τη θεωρία στην πράξη και θέματα Συμβουλευτικής πρακτικής.

Β’ ΕΤΟΣ 

Ψυχιατρική συνέντευξη, Ψυχοπαθολογία: Αγχώδεις διαταραχές, Συναισθηματικές διαταραχές, Ψυχώσεις, Διαταραχές προσωπικότητας, Εξαρτήσεις, Σεξουαλικές διαταραχές, Διαταραχές πρόσληψης τροφής κλπ, εισαγωγή στο Γενεόγραμμα, Συστήματα, Κυκλική Αιτιότητα, Μοτίβα, Τρίγωνα κλπ.

Γ’ ΕΤΟΣ

Θεωρία συστημάτων, Κυβερνητική, Σχολές συστημικής θεραπείας: Εμπειρική, Δομική, Στρατηγική, Διαγενεολογική, Μιλάνο, Συνεργατική, Αφηγηματική, Εξωτερίκευση, Αναστοχαστική, Ανοιχτός διάλογος, Βραχεία θεραπεία κλπ.

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία και για τις δύο κατηγορίες σπουδαστών:

 1. McLeod, J. (2005). Εισαγωγή στη συμβουλευτική. Αθήνα, Μεταίχμιο. Μέρυ, Τ. (2002). Πρόσκληση στην προσωποκεντρική προσέγγιση. Αθήνα: Καστανιώτης.
 2. Napier Y. Augustus & Whitaker A. Carl (1987).Οικογένεια μαζί κι όμως αλλιώτικα.Κέδρος
 3. Schlippe von Arist &Schweitzer Jochen (2008)Εγχειρίδιο της Συστημικής θεραπείας και συμβουλευτικής .University Studio Press

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

Boscolo Luigi &Bertando Paulo(2008) Ατομική Συστημική Θεραπεία, Μαΐστρος

 1. Lynn Hoffman Οικογενειακή θεραπεία, μια προσωπική ιστορία, University Studio Press
 2. Boscolo G.Cecchin G, Hoffman L, Pern P,Η συστημική οικογενειακή θεραπεία του Μιλάνου, University Studio Press
 3. Minuchin Salvador Οικογένειες και οικογενειακή θεραπεία, , Ελληνικά Γράμματα
 4. Minuchin Salvador Τεχνικές οικογενειακής θεραπείας, Minuchin Salvador, ΚΕΘΕΑ
 5. Elkaim M ,Αν μ’ αγαπάς μη μ’ αγαπάς , Κέδρος
 6. Murray Bowen, Τρίγωνα στην οικογένεια ,Ελληνικά γράμματα
 7. Anderson H. &Gehart D. Συνεργατική Θεραπεία, University Studio Press
 8. Siegel S. & Lowe E. Ο ασθενής που Θεράπευσε το Θεραπευτή του, Ερευνητές
 9. McGoldrick M & Gerson R. Το Γενεόγραμμα, Κέδρος
 10. Satir V. Πλάθοντας Ανθρώπους. Κέδρος
 11. GoldenbergI. & GoldenbergH. Οικογενειακή Θεραπεία. Έλλην
 12. Δημητρόπουλος, Ε (1998). Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία. Η θεωρία της, η πράξη, οι εφαρμογές της. Αθήνα: Γρηγόρης.
 13. Κούρτη, Ε. (1995) Διαπροσωπική επικοινωνία: Θεωρητικές προσεγγίσεις. Αθήνα:Μάγια.
 14. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (1994). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 15. Μαλικιώση-Λοϊζου, Μ. (2002). Εφαρμογές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. Στο: Εκπαιδευτική, οικογενειακή και πολιτική ψυχοπαθολογία Τόμος Α’(Επιμ. Πολεμικός, Ν., Καϊλα, Μ., Καλαβάσης, Φ.). Αθήνα: Ατραπός, σελ. 342-365.
 16. Σταλίκας, Α. & Μερτίκα, Α. (2004). Η θεραπευτική συμμαχία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 17. Ivey,A et al (1992) Συμβουλευτική: Μέθοδος πρακτικής προσέγγισης. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.
 18. Nelson-Jones, R. (2009). Βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής. Ένα εγχειρίδιο για βοηθούς. Αθήνα: Πεδίο.
 19. Yalom, I. D. (2002). Το δώρο της ψυχοθεραπείας. Ανοικτή επιστολή σε μια νέα γενιά ψυχοθεραπευτών και στους ασθενείς τους. Αθήνα, εκδόσειςΑΓΡΑ.
 20. Cochran, J. L. & Cochran, N. H. (2006). The heart of counseling, 1e. Thomson/Brooks-Cole.
 21. Corey, G. (2004). Theory and practice of Counseling and Psychotherapy. Wadsworth Publishing.
 22. Egan, G. (2007). The skilled helper, 8e. Thomson /Brooks-Cole

 

Προσωπική ψυχοθεραπεία για όλες τις κατηγορίες σπουδαστών :

Προαπαιτούμενη για την απόκτηση του Πτυχίου Συμβούλου Ψυχικής Υγείας.

 • Ατομική συνεδρία με Θεραπευτή του κέντρου (50 ώρες τουλάχιστον ) ή ατομική συνεδρία με Αναστοχαστική ομάδα (μειωμένη τιμή)
 • Θεραπευτική Ομάδα η οποία θα λαμβάνει χώρα μία φορά την εβδομάδα και θα έχει διάρκεια 2 ώρες (΄β και ΄γ έτος)
 • Και τη συμμετοχή στην Ομάδα Γενεογράμματος, η οποία θα λαμβάνει χώρα 1 φορά τον μήνα (τρίωρο).(όλα τα έτη)
 • Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης «μαραθώνιων» ομάδων ψυχοθεραπείας- Συστημικής Αναπαράστασης (12 ωρών) μηνιαίας βάσης.

 

Πρακτική Άσκηση για όλες τις κατηγορίες σπουδαστών:

Προαπαιτούμενη για την απόκτηση του Πτυχίου Συμβούλου Ψυχικής Υγείας.

Οι σπουδαστές εφόσον έχουν ολοκληρώσει ένα έτος θεωρητικής κατάρτισης και ψυχοθεραπείας θα συμμετέχουν στις θεραπευτικές πρακτικές των θεραπευτών τους είτε σε κλινικά περιστατικά, είτε σε ομαδικές ψυχοθεραπείες. Θα έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στο ρόλο του Παρατηρητή αρχικά κι αργότερα στο ρόλο του Συνθεραπευτή .

Θα συμμετέχουν επίσης σε αναστοχαστικές ομάδες , θα αναλαμβάνουν την οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων και θα εκπονούν εργασίες .

Επιπλέον θα βλέπουν δικά τους περιστατικά στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης σε συνεργασία με επόπτη του κέντρου.

Έχουν υποχρέωση να υλοποιήσουν 200 ώρες εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης  συνοδευόμενη από 80 ώρες εποπτείες. (αναλογία 1 εποπτεία ανα 4 συνεδρίες).

Αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου για όλες τις κατηγορίες σπουδαστών:

 • 80% παρουσία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • Διεξαγωγή τεστ αξιολόγησης της προτεινόμενης βιβλιογραφίας
 • Ημερολόγιο καταγραφής προσωπικών εκπαιδευτικών εμπειριών
 • Προφορικές παρουσιάσεις θεωρίας
 • Γραπτές εργασίες
 • Συλλογική ερευνητική εργασία
 • Διπλωματική στη μελέτη περιστατικού

 

Κέντρο Συμβουλευτικής – Ψυχοθεραπείας κι Εκπαίδευσης

Systemic Education

ο φόβος της σύνδεσης

Ο φόβος της σύνδεσης είναι ισχυρότερος από την επιθυμία της

Κάνουμε τα πάντα για να μας αγαπούν. Και τι πιο ανθρώπινο; Τις εντολές …

Ο καλός, ο κακός και ο άγιος – το τρίγωνο του Karpman αλλιώς

Ας ρίξουμε μια ματιά στο τρίγωνο του Karpman. Ο Karpman, εμπνευσμένος από τον …

Αυτονομία και Συνεξάρτηση ή Μπαμπάς και Μαμά;

Αν ο πατέρας είναι αυτός που μας οριοθετεί και μας ορίζει, αυτός που …