Ιατρικό απόρρητο

   Ιατρικό απόρρητο

Το απόρρητο και η εχεμύθεια είναι απαραίτητο συστατικό για την δημιουργία μίας σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε θεραπευτή και θεραπευόμενο. Ο ψυχοθεραπευτής οφείλει να σέβεται όλα τα ανθρώπινα και νομικά δικαιώματα του θεραπευόμενου του, εξασφαλίζοντας το απόρρητο του εκάστοτε θεραπευτικού διαλόγου, υλικού και αρχείου. Το θεραπευτικό υλικό ή αρχείο και οι εμπιστευτικές πληροφορίες παραμένουν για πάντα απόρρητες. Οι ψυχοθεραπευτές δικαιούνται να τα καταστρέψουν μετά την λήξη της θεραπευτικής διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ψυχοθεραπευτής δύναται να δώσει πληροφορίες που αφορούν τον θεραπευόμενο, μόνον όταν και όπου ο νόμος το επιβάλλει. Όταν για παράδειγμα κινδυνεύει άμεσα η ζωή ή η σωματική ακεραιότητα του θεραπευόμενου ή άλλων προσώπων. Επιπλέον οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ότι μπορεί ο ψυχοθεραπευτής να συζητήσει τόσο με κάποιον άλλο θεραπευτή (εποπτεία) όσο και με σπουδαστές (για εκπαιδευτικούς λόγους).

Η καλή γνώση των επιταγών τόσο του Νόμου όσο και του Κώδικα Δεοντολογίας σε σχέση με το απόρρητο, καθώς και η ενημέρωση του θεραπευόμενου από τον ίδιο τον ψυχοθεραπευτή του, από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες για το θέμα αυτό μπορεί να συμβάλει στην εγκαθίδρυση μίας σχέσης ειλικρίνειας με σημαντικά αποτελέσματα για όλη την διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας.
Ωστόσο η συνεχής ενημέρωση, η καταρτισμένη εκπαίδευση, η συνεχόμενη προσωπική ψυχοθεραπεία κατά το πέρας της ζωής και η εποπτεία του ψυχοθεραπευτή μπορεί να εξασφαλίσει τη καλή λειτουργία τόσο των θεραπευτών όσο και την ασφάλεια των θερεπευόμενων.

Κέντρο Ψυχοθεραπείας κι Εκπαίδευσης – Systemic Education

ο φόβος της σύνδεσης

Ο φόβος της σύνδεσης είναι ισχυρότερος από την επιθυμία της

Κάνουμε τα πάντα για να μας αγαπούν. Και τι πιο ανθρώπινο; Τις εντολές …

Ο καλός, ο κακός και ο άγιος – το τρίγωνο του Karpman αλλιώς

Ας ρίξουμε μια ματιά στο τρίγωνο του Karpman. Ο Karpman, εμπνευσμένος από τον …

Αυτονομία και Συνεξάρτηση ή Μπαμπάς και Μαμά;

Αν ο πατέρας είναι αυτός που μας οριοθετεί και μας ορίζει, αυτός που …