Ομαδική Θεραπεία

Ομαδική Θεραπεία

Η ομαδική θεραπεία αποδεικνύεται στατιστικά ότι μπορεί να προσφέρει το μέγιστο όφελος στους θεραπευόμενους. Είναι μια εντατική, φιλόδοξη μορφή θεραπεία όπου έχει μεγάλες απαιτήσεις κι από το θεραπευόμενο κι από το θεραπευτή. Για μας είναι η βασίλισσα των θεραπειών.

Κατά τον Irvin Yalom η ομαδική θεραπεία διακρίνεται από 11 θεραπευτικούς παράγοντες: την ενστάλαξη ελπίδας, τη καθολικότητα, τη μετάδοση πληροφοριών, τον αλτρουισμό, τη διορθωτική ανασύσταση της πρωτογενούς ομάδας της οικογένειας, την ανάπτυξη τεχνικών κοινωνικοποίησης, τη μιμητική συμπεριφορά, τη διαπροσωπική μάθηση, τη συνεκτικότητα, την κάθαρση και τους υπαρξιακούς παράγοντες.

Με άλλα λόγια, η ομαδική θεραπεία προσφέρει όλα τα οφέλη της ατομικής συν ένα σωρό άλλα που εμπίπτουν στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Η ομαδική θεραπεία απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εμβαθύνουν την αυτογνωσία τους, να προχωρήσουν την προσωπική τους ωρίμανση και εξέλιξη και να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην ζωή τους, αξιοποιώντας την δυναμική της ομάδας. Η θεραπευτική ομάδα είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, οπού ο καθένας έχει μάθει να παίζει κάποιους ρόλους.

Συγχρόνως είναι ένα σύστημα πολύ διαφορετικό από μια «τυχαία» ομάδα που συναντάμε στην κανονική ζωή.

Είναι ασφαλές, με κανόνες και όρια που προστατεύουν τα μέλη και τους δίνουν την δυνατότητα με την βοήθεια τόσο των θεραπευτών , όσο και των άλλων μελών της ομάδας, να παρατηρήσουν και να εξελίξουν τον εαυτό τους, με τρόπους που δεν μπορούν να κάνουν στην καθημερινή ζωή.

Αρχικά τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας μαθαίνουν να μιλούν περισσότερο για τον εαυτό τους, να εκφράζουν ελεύθερα και ειλικρινά τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ανάγκες τους μπροστά σε άλλους και στην πορεία μαθαίνουν, να βλέπουν και να αξιοποιούν τις αντιδράσεις που προκαλεί η όποια συμπεριφορά τους, στα μέλη της ομάδας, (πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο αποδοχής και εχεμύθειας ).

Οι θεραπευτικές ομάδες έχουν τόσο συστημική αντίληψη , όσο και υπαρξιακή εστιάζοντας διαρκώς από τη μία στο άτομο κι από την άλλη στις σχέσεις του.Αποτελούνται από το μέγιστο 8 άτομα κι έχουν εβδομαδιαία δίωρη βάση με 9μηνο συμβόλαιο.

 

Systemic Education

Κέντρο Ψυχοθεραπείας κι Εκπαίδευσης

η αυτοκτονία

Ζητήματα ζωής και θανάτου

Σάββατο μεσημέρι.. κάθομαι στον κήπο του γραφείου, έχοντας μόλις αποχαιρετήσει …

θλίψη, αντέχω

Οι άνθρωποι χρειάζονται κάποιον να αντέχει τον πόνο τους.

Συχνά στον εποπτικό μου ρόλο ακούω συναδέλφους να μου μεταφέρουν την …

Ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023